Positionering

De perceptie van je merk, in het hoofd van de consument

Je creëert met je merk bewust of onbewust een bepaalde perceptie in het hoofd van de consument. Bij grote, bekende merken kan je doorgaans snel associaties maken in termen van duur, goedkoop, creatief, uniek, kwalitatief, of nog iets anders. De vraag is welke associaties consumenten maken bij jouw merk?

Kiezen is winnen

De associaties die de consument maakt met je merk, product of dienst, ontstaan vanuit de communicatie die je er zelf rond voert.

Je marketing en communicatie kan dus maar beter afgestemd zijn op de positie die in je markt wilt innemen. Zo lang je geen positie inneemt, is het niet eenvoudig om je als merk consequent te gedragen en duidelijk te maken aan je doelgroep waar je voor staat.

De consument zal je als bedrijf moeilijk begrijpen en kiezen voor een bedrijf waarmee ze zich eenvoudiger kunnen identificeren.

Gebruik het Value Discipline Model en bepaal je positie.

Het Value Discipline Model van Wiersma & Tracy gaat uit van 3 disciplines die je positie bepalen: prijsleiderschap, productleiderschap en gepersonaliseerde oplossingen. Deze 3 disciplines dien je op een marktconforme manier in te vullen.

Bijvoorbeeld: iedereen verwacht dat een bedrijf op een bepaalt moment aan productontwikkeling gaat doen. Je verwacht natuurlijk ook een oplossing die is afgestemd op jouw noden en anderzijds verwacht je van elk bedrijf een zekere efficiëntie wat betreft de interne organisatie.

Daarnaast moet je kiezen in welke van de drie disciplines je gaat excelleren. Om te excelleren zal je een aantal specifieke zaken moeten ondernemen die maken dat je een onderscheidende positie inneemt.

Andere bouwstenen uit je marketingplan

Concurrentieanalyse

Ken je (digitale) concurrenten en weet wat er in je markt gebeurt

SWOT-analyse

Ga op zoek naar je sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen

Cijfers & dashboards

Doe een marketinganalyse en ken je cijfers

Bespreek vrijblijvend je project

Een marketingbrainstorm is het ideale moment om elkaar beter te leren kennen en te bekijken op welke manier we een meerwaarde kunnen zijn voor elkaar.

Plan je brainstorm